בתחילת 2018 סיימנו להקים מערכת לטיפול בשפכים עבור קייטרינג מבושלת במבוא חורון.

מבושלת מכינה כ-40,000 מנות ביום ומייצרת כמות גדולה של שפכים בהתאם.

 

Before and after treatment of wastewater from the food industry

לפני ואחרי טיפול