שפכי רפת והשפעת טיפול ביולוגי מסוג BIOAMP וחיידקי FREE FLOW 

sample cow

 

במהלך 2015 החלנו בבדיקה של שילוב החיידקים על שפכי רפת קליה ובחינת השפעתם והיכולת לשפר את איכות השפכים באמצעי זה.

לאחר סיום תקופת הניסוי המוסכמת בין שני הצדדים ובחינת התוצאות שהתקבלו כדי להשלים את התהליך הוצע לרפת שלב נוסף לפיילוט וטיוב נוסף של תוצאות

את הניסוי ליווה ד”ר שלמה קמחי מיקרוביולוג המלווה את חברת תובל פתרונות תפעוליים והוא אשר רשם וערך את הדוח.

מטרה וכללי:

ניסוי הפיילוט ברפת החל בתאריך 18.2.15 והסתיים בתאריך 20.10.15.

מטרת הניסוי לבחון את האפשרות להפחית את עומס המזהמים האורגניים משפכי הרפת (הכוללים בעיקר את נוזל שטיפת המדרכים שברפת) ע”י הוספת חיידקי Free Flow ועם מינימום השקעה בתשתיות לבניית מערכת טיפול בשפכים.

 

תיאור המערכות ומהלך העבודה:

מערכת השפכים ברפת, באופן כללי, מרכזת את מי השטיפה ממכון החליבה, ממשטחי הרפת (כולל מי צינון)  ומהמדרכים של רפת החולבות.

שפכים אלה זורמים בתעלת בטון ומגיעים לבור בטון בנפח כללי של  כ- 50 מ”ק.

נפח העבודה בבור נע בין 25 – 30 מ”ק.

ספיקת השפכים היומית היא כ- 80 מק”י בחורף (ממכון החליבה והמדרכים).

180 מק”י – מהנ”ל + צינון + מקלחות.

משאבה טבולה מעלה את המים מהבור למפרדת דיסקו-סטריינר מכנית שנמצאת על מגדל ליד הבור.

השפכים המופרדים (לאחר סינון) מועברים למיכל ביניים (שחור – מפלסטיק) בנפח של 10 מ”ק המשמש לאגירת השפכים לפני הזרמתם לביוב ציבורי.

השפכים מהמיכל ממוחזרים חלקית לשטיפה נוספת של המדרכים.

עודף השפכים גולש ממיכל הביניים הנ”ל למט”ש המקומי.

רפת קליה

רפת קליה

ניסוי הפיילוט:

תאריך תחילת ניסוי הפיילוט: 18/2/2015

בתחילת הניסוי נלקחה דגימה אופיינית של הנוזל מהמיכל השחור. בעומק של כ  20 – 30 ס”מ מתחת למפלס הנוזל.

הכנסת החיידקים:

לבור הבטון הוכנסו חיידקי FF – Free Flow – Regular באמצעות מכשירי ביו-אמפ מטיפוס 750 CC.

מספר יחידות הביו-אמפ עלה בהדרגה במהלך ה,תקופה מ -2 ל – 4 יחידות לפי התאריכים המצוינים בטבלה  1 – שלהלן.

 

 ריכוז תאריכי התקנת מכשירי הביו-אמפ

ותוצאות אנליזת השפכים בתקופת הניסוי

Date of Sampling COD TSS Number of Bio-Amp Units Date of installation
18/2/2015 27375 9680 Without BioAmp 18/2/2015
30/3/2015 10525 With 2 BioAmps 30/3/2015
29/4/2015 11580 3490 With 2 BioAmps 29/4/2015
25/6/2015 7950 2220 With 3 BioAmps 25/6/2015
16/08/2015 4300 1665 With 4 BioAmps

 

הזרקת החיידקים בוצעה ישירות אל התעלה המוליכה אל בור הבטון.

דגימות שפכים נלקחו מבור הבטון בתאריכים שצוינו בטבלה ונשלחו בקירור אל המעבדה.

על מנת לשפר את התוצאות הועלה מספר מכשירי הביו אמפ המותקנים במהלך תקופת הפיילוט:-

  • עם שני מכשירי ביו אמפ ירדו ערכי ה – COD ל- 10,525 מג”ל.
  • עם שלושה מכשירי ביו-אמפ המשיכו הערכים לרדת ל- 7,950 מג”ל.
  • בתקופה שלאחר התקנת מכשיר הביו-אמפ הרביעי, ירדו ערכי ה – COD עד ל- 4,300  מג”ל.

אחוז ההרחקה של ה- COD שהושג בסוף תקופת הניסוי  הוא 82.8%

 אחוז ההרחקה של ה – TSS שהושג בסוף תקופת הניסוי הוא 84.3%

עם סיום הפיילוט הוצע לרפת תכנון להמשך עבודה עם תכנית לשינויים בתשתית בהשקעה יחסית קטנה על מנת לטייב את השפכים, עם צפי להגיע לCOD בין 500-100 מג”ל ולTSS של 200-350 מג”ל. הקיבוץ עמד לפני תהליך של שינוי ושדרוג של כל תשתיות המים במשק ולכן החליטו לא לעבור לשלב הבא.