טיפול בשפכים של אולם האירועים – Case Study

רקע

אולם האירועים נמצא בנס ציונה. בשנת 2016 נמצאו חריגות בערכי השפכים בעת דיגומים של שפכי האולם על ידי רשות המים. בדיגום האחרון מהתאריך 10/11/2016 נמצאו חריגות בערכי ה-COD, pH, TSS והנתרן.

בתאריך 01/12/16 החלה פעילות של חברת תובל פתרונות תפעוליים. הפעילות כללה סקר מקורות שפכים באולם, ליווי תפעולי לגבי עבודה נכונה למען טיוב השפכים, ופעילות ביולוגית באמצעות מערכת מסוג BIOAMP המיוצרת על ידי חברת NCH. לאורך כל תקופת הפעילות מול חברתנו התבצעו ליווי ומעקב אחר יעילות המערכת.

 

פעולות

בשלב הראשון של הפעילות מול אולם האירועים בוצע סקר שפכים כולל. במהלך הסקר נמצאו מספר מוקדים אשר פגעו בערכי השפכים, ביניהם הנקודות הבאות:

  • ניקוי תקול של הצנרת בזמן שאיבות על ידי ביובית.
  • תקלה בפעילות של אלקטרודת ה-pH של בקר החומציות, ואי-כיול שלה.
  • איזון חומציות באמצעות סודה קאוסטית שתורם בחריגות בערך הנתרן.
  • תקלות בקומפרסור לערבול השפכים באמצעות אוויר.
  • שימוש בחומרי ניקוי מרוכזים באופן בלתי מבוקר.

 

לאחר טיפול בתקלות אלו נצפה שיפור מהותי בערך ההגבה של שפכי העסק, אך לא נצפה שיפור בערך ה-COD. בכדי לטפל בערך זה הותקנה מערכת ביולוגית מסוג BIOAMP המיוצרת על ידי החברה NCH. בתאריך 12/01/17 הותקנה המערכת הביולוגית והחל מתאריך זה נצפו בשפכי האולם ערכי COD נמוכים העומדים בדרישת התקן לשפכים תעשייתיים.

גרפים 1-2 מציגים את השינויים בערכי ה-COD וה-pH של השפכים של האולם בנקודת הדיגום העירונית לאורך תקופת הפעילות עם חברת תובל פתרונות תפעוליים טבלה 1 מציגה את הנתונים לבניית הגרפים:

graph 1

גרף 1 – שינוי בערך ה-COD

graph 2

גרף 2  – שינוי בערך ה-pH

דיון בתוצאות

ערך ה-COD: ניתן לראות בגרפים כי השינויים שבוצעו בפעילות העסק לא גרמו לירידה בערך ה-COD. בתאריך 12/01/17 הופעלה המערכת הביולוגית, וכעבור שבועיים בתאריך 01/02/17 נמצאה החמרה בערך ה-COD. תופעה זו הינה צפויה והיא נגרמת מכך שהחיידקים מפרקים תחילה שומנים במערכת השפכים וממיסה אותם, פעולה שמעלה את ריכוז החומר האורגני בשפכים ואת ערך ה-COD. לאחר שכל השומן פורק, החיידקים החלו לפעול על יתר השפכים ולכן החל מהתאריך 12/02/17 נמצאו ערכי COD מאוד נמוכים העומדים בדרישות התקן לשפכים תעשייתיים.

 

ערך ה-pH: בחודש דצמבר 2016 החלה פעילות עם חברת תובל פתרונות תפעוליים. מהגרפים ניתן לראות שיפור מהיר בערך החומציות אשר נמשך לכל אורך תקופת הפעילות.

מסקנות

מהפעילות של חברת תובל פתרונות תפעוליים באולם האירועים ניתן להסיק שפעילות המערכת הביולוגית מסוג BIOAMP מסוגלת לפעול ביעילות גבוהה בהורדת ערך ה-COD אל מעבר לסף המקסימום המותר בתקן הישראלי לשפכים תעשייתיים.

על מנת שהמערכת תפעל ביעילות דרושים תנאי סביבה מתאימים, הכוללים חומציות ניטרלית, אוורור מספק וזמן שהייה של לפחות 8 שעות.